Het is niet gemakkelijk om te bepalen wat pesten is; soms noemen kinderen het plagen of een grapje of geintje. Als het voor jou niet meer leuk voelt en niet voelt als een geintje, of het gebeurt heel vaak en je hebt er last van, dan voelt het als pesten! Dat voelt niet fijn dus dan moet er iets aan gedaan worden. 
 
Ieder kind heeft recht op een veilige schoolomgeving. Iedere school heeft daarom de plicht om te zorgen voor een veilige school. De afgelopen jaren is er gewerkt aan een wet die scholen verplicht pesten structureel aan te pakken, ‘de anti-pestwet’. Op 1 augustus 2015 is deze wet in werking getreden.
Scholen krijgen een expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaal veiligheidsbeleid. Ook moet er een vast aanspreekpunt komen voor leerlingen en ouders als het gaat om pestproblematiek, de anti-pestcoördinator.
Ik wil jullie via deze weg laten weten dat ik, juf Sanne, de anti-pestcoördinator ben van onze school. Ik heb afgelopen schooljaar de cursus ‘anti-pestcoördinator met goed gevolg afgesloten. Wat kunt u van mij als anti-pestcoördinator verwachten?
Ik ga me komend schooljaar buigen over het sociaal veiligheidsplan. Een onderdeel daarvan is het pestprotocol. Dat zal dit schooljaar opnieuw worden opgesteld. Ook blijf ik me verdiepen in de ontwikkelingen op dit gebeid.
Maar ik zal er vooral voor u en uw kind zijn. Als u of uw kind het idee heeft dat hij/zij gepest wordt, dan kan hij/zij dat natuurlijk bij de eigen leerkracht melden. De leerkracht zal dan samen met u en uw kind in gesprek gaan om een einde te maken aan het gedrag van de pester(s). De leerkracht is verplicht om dit bij mij te melden. We zullen dan samen op zoek gaan naar de beste aanpak.
U kunt er ook voor kiezen om direct met mij contact op te nemen. Ik probeer u de weg naar oplossingen te wijzen en ik houd contact met u totdat het pesten is gestopt. We gaan samen bespreken wat de stappen zijn om te zorgen dat vervelend gedrag van anderen stopt en dat uw kind weer lekker in zijn/haar vel zit en dat hij/zij zich veilig voelt op school.
U kunt een afspraak met me maken door naar school te bellen of door me een mail te sturen. Mijn mailadres is: sanne.welten@prodas.nl. Ik ben van maandag t/m vrijdag op school aanwezig.
 
Sanne Welten
Leerkracht groep 4b
Anti-pestcoördinator
 
 
Twitter