“Samen zijn we Voordeldonk” 

Hoe komen we aan deze naam?
In het schooljaar 2016-2017 hebben we meegedaan aan de ‘week tegen pesten’. Alle kinderen mochten een steen van de ‘muur tegen pesten’ versieren. Hier mochten ze iets op tekenen of iets op schrijven. Ook hebben alle kinderen een steen mee naar huis gekregen waar ze een positieve spreuk voor de school op mochten schrijven. Uit alle mooie stenen hebben wij samen met de leerlingenraad gekozen voor de spreuk “Samen zijn we Voordeldonk”. Deze spreuk past ook heel goed bij waar wij mee bezig zijn, vandaar dat we voor deze naam hebben gekozen.

Gouden weken
Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Daarom doen wij als school mee met de Gouden Weken. Deze Gouden Weken starten direct na de zomervakantie en duren vier weken. Dit zijn cruciale weken. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Niet alleen cognitief en fysiek, maar ook sociaal. In een zomervakantie kunnen ze enorme ontwikkelingssprongen maken. In het proces van groepsvorming zie je dat terug. Begeleiding in deze beginfase is daarom doorslaggevend voor het ontwikkelen van een positief klimaat en het gezamenlijk vaststellen van normen, waarden en regels.
Alle groepen zijn met deze Gouden Weken bezig geweest. We hebben in de klas Energizers gedaan en we hebben de kinderen kennis laten maken met Coöperatieve werkvormen.
Energizers zijn spelletjes die energie opwekken in de groep waardoor de kinderen loskomen en zich op hun gemak gaan voelen. Deze spelletjes zijn vooral gericht op kennismaking, samenwerken en het samen plezier beleven.
Coöperatieve werkvormen stimuleren het samenwerken. Vaardigheden die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen.

Projectweek
Deze Gouden Weken sluiten we af met een ‘Projectweek’. We hebben met het team en de leerlingenraad 10 omgangsnormen bedacht. Deze omgangsnormen gelden voor de gehele school. Deze normen zullen dan ook in iedere klas komen hangen.
Tijdens de ‘Projectweek’ wordt er de gehele week aandacht besteed aan deze omgangsnormen. 

 Heeft een ander verdriet, help hem dan als jij het ziet.
 Zeg geen nee, maar speel jij mee?
 Ik, jij, hij of zij, iedereen hoort erbij!
Ik wijs niet meteen naar anderen. Wat kan ik er zelf aan veranderen?
Denk eerst na voordat je iets doet, dat voelt ook voor de ander goed
Uitlachen en pesten vinden wij naar, daarom zijn wij aardig tegen elkaar.
Met lachen is niets mis, zolang het maar niet om een ander is.
Wees netjes en beleefd zodat je het goede voorbeeld geeft.
Verliezen doet soms pijn, het is de kunst om sportief te zijn.
Ik geef graag een compliment of schouderklop, omdat ik weet: iedereen knapt daarvan op.

Na deze ‘Projectweek’ zal er iedere maand een van deze regels centraal staan door de hele school. Wij zullen iedere keer in de Voordeldonk Info vermelden welke regel dat is. Dan kunt u het hier thuis ook eens met uw kind over hebben.

We houden dit gedachtegoed het hele jaar warm. Wij vinden de sociale omgang zeer belangrijk. In januari spreken we van de zilveren weken en in mei hebben we de bronzen weken. De sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale omgang brengen we dan extra onder de aandacht.

Werkgroep “Samen zijn we Voordeldonk”
 
 
Twitter