Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. BS Voordeldonk is een BVL-school. Dit betekent dat wij in het bezit zijn van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. 
Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. 

Samen zetten ons in voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid rondom school gewaarborgd blijft. Daarvoor is een aantal regels afgesproken. Als we ons hier allemaal aan houden kunnen onze kinderen veilig naar school blijven gaan. 

Wij brengen deze regels onder uw aandacht.

Parkeerbeleid 

Allereerst het verzoek om de auto zo min mogelijk te gebruiken. Dit voor de veiligheid van uw kinderen. Mocht het niet anders kunnen, dan verzoeken wij u om uw voertuig te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Mochten de parkeerplaatsen vol zijn, parkeer uw voertuig dan in een parkeervak in de nabije omgeving (Berkelaar) of buiten het niet-parkeren-gebied, netjes aan de kant van de weg, in de Bergweg. U zult begrijpen dat het plaatsen van auto’s op het trottoir absoluut onveilig is voor de voetgangers. 

Ook is het verboden, omwille van de veiligheid, uw auto te parkeren op de (zand)paden van groep 1 en 2 of groep 3 t/m 8. Helaas zien we dat dit toch vaak voorkomt. Wij verzoeken u dringend zich aan deze regel te houden. 

Kiss-and-ride  

We hebben een kiss-and-ride strook bij de school (tussen het zebrapad en het pad van groep 3 t/m 8). Bij deze strook mag u niet parkeren, maar het biedt wel de mogelijkheid om uw kinderen uit te laten stappen. 

Zebrapad 

Wij verzoeken alle voetgangers om via het zebrapad de Bergweg over te steken. 

Vrijhouden paden  

We moeten samen proberen de verkeersdrukte rondom het ophalen van de kinderen zo overzichtelijk mogelijk te houden. Hiervoor verzoeken wij u onderstaande regels te handhaven. 

Voor het pad van groep 1 en 2: 

·         Plaats uw fiets op het voorplein bij de hal van de school.   

·         Houd een vrije doorgang in het midden van het pad. 

·         Probeer niet allemaal vooraan te gaan staan, hierdoor wordt de doorgang geblokkeerd. 

·         Let erop bij het ophalen van uw kind om niet te dicht bij de geparkeerde auto’s van de leerkrachten te gaan           staan. Dat voorkomt onnodige beschadigingen. 

Voor het pad van groep 3 t/m 8: 

·         Plaats uw fiets aan de rechterzijde (vanuit straatzijde bekeken) van het pad. 

·         Houd een vrije doorgang in het midden van het pad. 

·         Probeer niet allemaal vooraan te gaan staan, hierdoor wordt de doorgang geblokkeerd. 

Snelheid 

Houd u zich aan de snelheid van maximaal 30 km per uur. Bij voorkeur zachter. 

Uitrijden 

Let op als u achteruit de parkeerplaats afrijdt. Er kunnen kleine fietsertjes achter uw auto staan of doorkomen. 

Oppas 

Zorg ervoor dat ook uw oppas of opa/oma van de verkeersregels rondom school op de hoogte zijn.  

Letten we samen op deze dingen dan draagt ook u uw steentje bij aan een veiligere schoolomgeving van uw en onze kind/kinderen

Fijn wanneer u anderen, die zich niet aan de afspraken houdt, zelf aanspreekt in het belang van de veiligheid van uw kind(eren). 

Heeft u vragen of opmerkingen rondom verkeer bij de school, dan kunt u een mail sturen naar: verkeerswerkgroep.voordeldonk@gmail.com  

Twitter