De Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit ouders en personeelsleden van basisschool Voordeldonk en geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsstukken die de school aangaan. Daarnaast heeft de MR een controlerende functie, op de begroting en de jaarstukken. Wil je meer weten over medezeggenschapsraad kijk dan op www.infowms.nl 
De MR op Voordeldonk heeft afgesproken dat we graag pro-actief meedenken bij (beleids)ontwikkelingen.

Naast de MR bestaat binnen Prodas ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt alle scholen die onder Prodas vallen. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken.

 
Vergader data MR schooljaar 2017-2018
Tijd: 18:30u tot 20:30u
 
Maandag 25 september                                                                                                                                                                                               
Maandag 20 November                                                              
Maandag 10 januari  
Maandag 26 maart  
Maandag 14 mei  
Maandag 25 juni
Notulen:
Het jaarverslag 2016-2017 kunt u hier nalezen.
Notulen vergadering 25 september 2017
Notulen vergadering 20 november 2017
Notulen vergadering 22 januari 2018
 

Strategisch huisvestingsplan
Als MR hebben we een actieve rol in de ontwikkelingen rondom het Strategisch HuisvestingPlan (SHP).
Middels nieuwsbrieven brengt Prodas u op de hoogte van de voortgang. Wij zullen u informeren wanneer wij aanvullende informatie hebben of vragen hebben aan onze achter ban. Mocht u vragen hebben over het SHP en de rol van de MR, weet ons dan te vinden!


Leden van de MR

Twitter